Met deze 10 dagen aftelkalender vakantie, kunnen kinderen de dagen naar de vakan…


Met deze 10 dagen aftelkalender vakantie, kunnen kinderen de dagen naar de vakantie aftellen. Kruis de dagen door, of plak ze af met een sticker.