Trappen – Pico do Arieiro, Madeira (Portugal). Gepest uit op deze wa …


Trappen – Pico do Arieiro, Madeira (Portugal). Gepest tijdens deze wandeling … zooo winderig dat ik niet rechtop kon staan!