Wij zijn een groep : versterk het groepsgevoel met verrassende opdrachten en spel


Met gevarieerde opdrachten, spel en creativiteit leren kinderen met de training “Wij zijn een groep” elkaars goede eigenschappen en vaardigheden kennen. Een klas waarin gepest wordt, een die na een vakantie samengevoegd is, of een klas die uit subgroepjes bestaat en kinderen buitensluit wordt hierdoor gestimuleerd om elkaar te helpen en om elkaar positieve feedback te geven.